Екологічне право в схемах и рабочий план счетов организации

Люються основні питання навчального курсу екологічного права України. Для студентів «Екологічне право України» є важливим елементом комплек. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини) : навч. посібник / Г.І. Балюк. - К. : Юрінком Інтер Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2009.

Право здійснює видання наукової, навчальної, довідкової літератури з правової тематики. Завданням екологічного права як навчальної дисципліни є формування у Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. 16 лют. 2009 Екологічне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. Предметом екологічного права є суспільні відносини, що виника- ють між. Теорія держави і права у схемах і визначеннях - О.В. Бабкіна, К.Г. Волинка ( 2004) - 144 с Екологічне право України Підручник Гетьман М.В. - 2005.doc. 7 вер. 2010 Навчальний посібник «Екологічне право України» підготовлений з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту вищо. Екологічне право України. Конспект лекцій в схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. ISBN : 966-667-204-9. Обложка: Мягкий переплет. Екологічне право. Курс лекцій в схемах. Загальна частина. — К., 1996. Екологічне і земельне право України. Практикум для студентів юридичних вузів.